Tổng lãnh sự quán Nhật Bản phát tạp chí NIPONICA

Tổng lãnh sự quán Nhật Bản phát tạp chí NIPONICA THÔNG BÁO PHÁT TẠP CHÍ: NIPONICA NO.13 (Mount Fuji, Symbol of Japan) NIPONIC...

Tổng lãnh sự quán Nhật Bản phát tạp chí NIPONICATHÔNG BÁO PHÁT TẠP CHÍ:

NIPONICA NO.13 (Mount Fuji, Symbol of Japan)
NIPONICA NO.14 (Splendor and Sparkle in Japanese Culture)
NIPONICA NO.15 (Japan, Land of water)

  Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát miễn phí tạp chí Niponica No.13, No.14, No.15 bằng tiếng Anh và tiếng Nhật cho các cá nhân và cơ quan có nhu cầu.

Tổng lãnh sự quán Nhật Bản phát tạp chí NIPONICA
Tổng lãnh sự quán Nhật Bản phát tạp chí NIPONICA
  Có hai cách để nhận tạp chí Niponica là: nhận tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM hoặc đề nghị gửi đến nhà như sau:

Nhận tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM: Từ 8:30 ~ 17:15 từ thứ hai đến thứ sáu (trừ các ngày nghỉ lễ). Khi đến nhận tạp chí thì thông báo cho bảo vệ là đến nhận tạp chí để được hướng dẫn.

Gửi đến nhà: Gửi thư đến Ban Văn hóa - Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản ghi rõ tên và loại tạp chí muốn nhận (bên ngoài bao thư ghi rõ “TẠP CHÍ NIPONICA”) trong đó có gửi kèm:
Nhãn địa chỉ đã được cắt sẵn bao gồm: Họ tên, địa chỉ người nhận (phải ghi chữ rõ ràng)
Tem trị giá theo số lượng tạp chí muốn nhận:
+ Nếu nhận 1 cuốn: Gửi tem trị giá 6.500VND
+ Nếu nhận tổng số từ 2 đến 3 cuốn: Gửi tem trị giá 12.000VND
+ Nếu nhận tổng số 4 cuốn: Gửi tem trị giá 17.500 VND+ Nếu nhận tổng số trên 4 cuốn: Gửi tem trị giá 17.500 VND + 1 tem trị giá 6.500VND
Lưu ý: Ghi rõ số lượng tạp chí muốn nhận.
Tạp chí bằng tiếng Anh do số lượng có hạn, sẽ ưu tiên cho người đến trước.

Địa chỉ đến nhận tạp chí và gửi bao thư:
Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM – Ban Văn hóa
261 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM

Để tiếp tục nhận được các thông tin về việc phát các tạp chí tiếp theo, vui lòng gửi thông tin liên lạc về email: niponica_magazine@hc.mofa.go.jp

Họ và tên:
Nơi công tác/ Trường học:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:

Related

News 2940931051397603271

CHUYÊN MỤC

Culture (14) Language (13) Business (11) Study (11) Travel (11) News (9) University (9) Tip (8) Job (1)

Recent Posts

Random Posts

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

QUY ĐỔI TIỀN HÀN

item
- Navigation -